Om oss

föreningen Hannagårdens vänner


Det här är Hannagårdens vänner


Hannagården ligger i Nedre Söderby, Sorunda. Georg och Ylva Eggehorn köpte huset 1972 av Sorunda missionsförsamling. De ville använda Hannagården som en plats för gemenskap, andlig fördjupning, rekreation och frihet att skapa. De såg Hannagården som en fristad. En gästfri plats på kristen grund som är öppen för oväntade möten; där varje människas röst och historia räknas, där man bygger broar av förståelse och respekt för andra.


Vi lever i en tid av stora förändringar där det kommer att ställas nya krav på oss. Därför tror vi att platser som Hannagården kan betyda mycket som kraftstationer, där det finns tid för efter-tanke, samtal och kreativitet!


En enda planta kan dofta långt bortom den plats där den blommar


Föreningen samarbetar med Bilda Studieförbund. Förutom de fyra dagar som föreningen anordnar, pågår många andra möten, kurser, retreater och evenemang på Hannagården året runt. Du kan också hyra Hannagården enskilt eller som grupp för kurs, planering, retreat, utflykt, fest eller vila.  Läs mer på Hannagårdens hemsida www.hannahouse.se


Ströva i vårt galleri med bilder eller titta in bland utdrag ur tidigare verksamhetsberättelser!


Styrelsen


Styrelsen för Hannagårdens vänner


Styrelsen träffas minst fyra gånger om året för att planera program, se över ekonomin och medlemsrekryteringen. Styrelsen består av-Ann Gould: trädgårdsälskande, med rötter i Worcestershire, fd fingeravtrycksexpert, dessutom expert på afternoon tea


-Anita Hägg: kostansvarig (färgstarka sallader!) på Martinskolan, långvarigt engagemang i ideell teater och samhällsfrågor


-Georg Eggehorn: fd folkhögskollärare (30 år) i samhällskunskap, historia, filosofi och religion, fågel-och ikonskådare, teolog


-Ylva Eggehorn: författare, föreläsare och dramatiker, har skrivit allt utom kontaktannonser, leder numera alltfler skrivarhelger

Stadgar


Hannagårdens vänner är en ideell förening bildad 2001 med syftet att:


•Skapa en vänkrets kring Hannagården


•Sprida information och intresse kring vad

som pågår kring Hannagården


•Anordna Hannadagen, årsmötet, Botvidsdagen och höstmötet varje år


•Bilda underlag för ansökningar om stöd och bidrag till verksamheten


FÖRENINGEN ÄR POLITISKT OCH RELIGIÖST OBUNDEN OCH VÄLKOMNAR MEDLEMMAR SOM VILL VERKA I FÖRENINGENS ANDA.

Kärlekens väg

 

Jag vill välsigna, inte fördöma.

Jag vill ställa raka, ärliga frågor och inte vara rädd.

Jag vill grunda det jag tror väl och orka leva med vetskapen om allt

jag ännu inte vet.

Jag vill välja att mötas i det som förenar och älska över det som skiljer åt.

Jag vill inte försvara mig utan lyssna till dig.

Jag vill välja kärlekens väg.

Medlemskap


Att bli medlem är enkelt! Skicka ditt namn, adress och e-post samt 200 kr till PG 169 35 22 -3.  Höstmötet är avgiftsfritt för medlemmar (andra program 100 kr/avgift).


Finns det något du vill bidra med på Hannagården?  Arbete, pengar, idéer?

Skriv till info@hannahouse.se och berätta! Vi tar tacksamt emot alla förslag!


Copyright © Hannagårdens vänner 2019     |     kontakt: info@hannahouse.se     |     www.hannagardensvanner.se